Hans Rydberg | Linnea -Natur och Ekologi |

070-3944363
  • Vi erbjuder

Naturen i fokus.

Kunskap och ansvar – hög kvalitet till lågt pris.

Läs mer

Vi har:

- Bred kunskap inom ekologi och naturvård
- Lång erfarenhet av inventeringar av arter och miljöer
- Hög kvalitet och stort ansvar
- Pedagogiska presentationer
- Kunden i fokus
Tidigare uppdrag

Vi utför:

- Inventeringar av arter och naturmiljöer
- Inventering av tätortsnära natur
- Naturvärdesbedömningar av skog
- Kommunala naturvårdsplaner
- Rådgivning i skötselfrågor
- Skötselplaner för naturreservat
- Bevarandeplaner för Natura 2000-områden
- Miljöövervakning
- Konsekvensutredningar för arbetsföretag
- Kurser och föredrag inom natur och ekologi
- Guidningar och arrangemang av svamputställningar
Tjänster

Vi samarbetar med:

- Naturföretaget
- Adoxa Naturvård
- Håkan Elmqvist
- Hans-Erik Wanntorp
- Lars Norén
- Tobias Ivarsson
- Fennicus Natur
- Xylita
- Sofie Wikberg
- Jan Gustafsson
Intresserad av samarbete?