Hans Rydberg | Linnea -Natur och Ekologi |

070-3944363

Företagets idé

 

Linnea – Natur och Ekologi är ett kunskapsföretag, som bildades 2001. Företaget har bred kompetens vad gäller arter, biotoper, ekologiska analyser och naturvårdsbedömningar.

Ansvarig för företaget är Hans Rydberg som har lång erfarenhet inom naturvårdsområdet på grund av att han arbetat med naturvårdsfrågor på myndigheter i över 30 år. Han har dessutom en lång erfarenhet av arbete i fält. Hans Rydberg har spetskompetens inom botanik och mykologi (svampar) men genom avtal med underkonsulter finns fördjupningsområden inom ytterligare artgrupper.

Företagets idé är att vara ett stöd till statliga verk, länsstyrelser, kommuner och privata företag i deras arbete med naturvårdsfrågor, att genom arbete i fält öka kunskapen om arter och biotoper samt genom analyser kunna bedöma naturvärden eller konsekvenser av olika arbetsföretags påverkan på fauna, flora och det ekologiska systemet. Företaget har också som idé att genom kurser och exkursioner förmedla kunskap till myndigheter, till allmänheten och inte minst barn och ungdomar.